Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä tämä on?

Jälki.fi on pyöräreittipalvelu pyöräilyn harrastajille. Se listaa alueittain suosittuja ja vakituisesti käytössä olevia pyöräilyreittejä ja -alueita.

Jälki-palvelu käyttää OpenStreetMap-karttadataa monella eri tavalla.

Mistä reitit tulevat?

Reitit – kuten myös paikat ja kokoelmat – ovat pääosin rekisteröityneiden käyttäjien lisäämiä.

Kuka palvelua tuottaa?

Palvelun taustalla on tamperelainen pyöräilyharrastaja Mika Haulo ja hänen firmansa Laukka Solutions Oy.

Kuka vastaa reittien ajokelposuudesta?

Reitin lisännyt käyttäjä on itse vastussa reittitiedon pitämisestä ajan tasalla. Palvelu sinänsä ei siis takaa, että kaikki reitit sellaisinaan pysyisivät vuodesta toiseen päivitettyinä – reittisivulla näkyvää päivämäärää ja kommentteja voi käyttää apuna reitin ajokelpoisuuden päättelyssä.

Kannattaa myös muistaa, että osaa reiteistä ei olekaan tarkoitus pitää ajan tasalla. Esimerkiksi jonkin pyörätapahtuman reitit saattavat jäädä ajan myötä maaston muokkaantumisen tai teiden rakentamisen takia paikoitellen ajokelvottomiksi. Mutta koska kyse on juuri jonain tiettynä menneenä vuonna ajetusta reitistä, ei tietoa ole tarkoitus päivittää.

Reitti kulkee pihani läpi, mitä teen?

Ota talteen pihapiirin loukkaajien tuntomerkit ja tee ilmoitus paikallisille viranomaisille. Jokainen pyöräilijä vastaa itse toiminnastaan.

Jälki-palvelun ylläpito ei valitettavasti ota toistaiseksi vastaan ilmoituksia näistä asioista toistuvien väärinkäytösten takia – suurin osa ilmoituksista on paljastunut perättömiksi.

Millä oikeudella pyöräilijät ylipäänsä kulkevat yksityistielläni tai omistamieni maiden läpi?

Jokamiehenoikeudella.